Duurzaamheid

De laatste jaren wordt het begrip duurzaamheid maar al te graag gebruikt. Al was het maar om je als bedrijf of organisatie op de kaart te zetten. Flink wat geld wordt onder het de noemer van duurzaamheid in onze economie rondgepompt. Dit alles in een streven de wereld leefbaar te maken en te houden. Ook voor de generaties na ons.

Eco Electronics richt zich op een aspect van duurzaamheid wat nauwelijks aandacht heeft bij de elektronica en computer fabrikanten, de detailhandel, en organisaties en bedrijven die zich bezig houden met hergebruik. Alles is gericht op duurzaam hergebruik van materialen waarvan apparatuur zijn gemaakt. Eco Electronics streeft er juist naar de levensduur van apparatuur te verlengen. Indien het bewustzijn van de consument er aan mee werkt, is hiermee een grote milieuwinst te maken. Het is allemaal een kwestie van mentaliteitsverandering.

In de onderstaande sub-rubieken worden alle facetten van duurzaam ondernemen bij Eco Electronics nader besproken. Onze doelstelling, onze wijze van zaken doen, milieuaspecten etc. Vooral begrippen als economische groei en geld krijgen aandacht. Ons uitgangspunt is dat bewustwording de basis is om duurzaam om te gaan met consumenten elektronica.


Onze wereld om ons heen is momenteel aan grote veranderingen onderhevig. Wij zullen met ons allen op een positieve manier mee moeten veranderen. Zo ook Eco Electronics. De subrubrieken zullen voortdurend aangepast gaan worden aan de nieuwe uitdagingen waar we voor staan.