Financieel:

Wij leven momenteel in een periode waar met spreekt over een financiële en economische crisis. Bedrijven verkeren steeds meer in financiële nood, en burgers moeten door gebrek aan geld lastige keuzen maken. Kortom, zoals het lange tijd ging, gaat het niet meer. Tijd dus voor bewustzijn en verandering. Ook Eco Electronics is zich bewust van de veranderingen, en wenst haar beleid en economische visie te veranderen.

Onderstaand  zijn de nieuwe inkoop en verkoop uitgangspunten beschreven die vanaf nu gehanteerd zullen worden. Deze zijn uiteraard niet heilig. Met de grote veranderingen die nu gaande zijn, en in interactie met leveranciers en consumenten, zullen de overeenkomsten steeds bijgesteld worden al naar gelang de omstandigheden er om gaan vragen. Samen creëren wij een werkelijke duurzame economie is de stelling van Eco Electronics.

Bankzaken:
Bankzaken worden bij voorkeur gedaan via de Triodosbank. Een bank dat zich in haar doelstellingen richt op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. De Triodosbank functioneert echter in het huidige bancaire systeem dat gebaseerd is op rente. In de visie van Eco Electronics niet werkelijk duurzaam. Een keuze dus bij gebrek momenteel aan een duurzame bank die past bij deze tijd, welke gebaseerd is op een renteloos financieel systeem.

 

Betalingen:
Eco Electronics koopt producten in van particulieren en bedrijven. Verkoop gebeurd in de praktijk momenteel nagenoeg alleen aan particulieren. Deze betalingen worden gedaan in contanten, en voorlopig dus  in euro’s. Pinbetalingen zijn al langere tijd niet meer mogelijk in de winkel. Een systeem dat zowel voor ondernemer als consument leidt tot hoge kapitaalkosten. Mocht u toch willen vasthouden aan het huidige pin betalingssysteem, dan is dat geen probleem. U kunt in de directe nabijheid van de winkel contanten opnemen bij een pinautomaat.

Eco Electronics heeft momenteel een alternatief betalingssysteem in ontwikkeling. Dit systeem is gebaseerd op ruilhandel. Het komt simpelweg neer op het volgende:

Geld  is niets anders dan een hulpmiddel om arbeid onderling uit te wisselen. Arbeid in het economisch verkeer is feitelijk niets anders dan een talent of vaardigheid dat je bezit, en een inspanning die je ermee verricht. Wij hanteren voor het onderling uitwisselen hiervoor al eeuwenlang geld zoals we dit kennen. Met dit geld is dus van alles mis kunnen we inmiddels concluderen. Omdat er bij veel mensen nog steeds veel onwetendheid is over wat geld nu eigenlijk is en wat het verworden is, is er een aparte rubriek waar u zich verder in dit onderwerp kunt verdiepen. Zonder een renteloos geldsysteem is werkelijke duurzaamheid niet mogelijk. Vandaar deze aparte rubriek.


Eco Electronics wil klanten de mogelijk bieden om de arbeid die wordt verricht rechtstreeks uit te wisselen met de klant. Dit zal uiteraard kleinschalig gebeuren. Er zijn tal van werkzaamheden binnen het bedrijf die als arbeid uitgewisseld kunnen worden met de klant. Voorbeeld: Een klant is vaardig in grafisch ontwerp. Werkt er zelfs beroepsmatig mee als zelfstandige. Heeft zelf een computer die de klant nagekeken wil hebben, want deze werkt wat traag. Eco Electronics zou graag een folder willen maken. Het idee is om op basis van wederzijds respect en overleg tot een uitwisseling te komen. In de koop of reparatie overeenkomst worden de uitwisselingsafspraken vastgelegd. Als niet 1 op 1 kan worden uitgewisseld, omdat de een meer arbeid verricht dan de ander, dan bouwt een van beiden rechten op voor een toekomstige tegenprestatie. Het is natuurlijk duidelijk dat talenten moeilijk zijn uit te wisselen, maar daarvoor geldt dan weer het wederzijds respect.
Het gaat hierbij in eerste instantie vooral om het ontwikkelen van dit systeem, en opbouwen van kennis, en niet zozeer om een direct economisch resultaat.

Leveringsvoorwaarden:
In het hedendaagse economische verkeer is het gebruikelijk dat de uitwisseling van goederen en diensten tussen bedrijven en particulieren zijn vastgelegd in leveringsvoorwaarden. Bij grote bedrijven zijn deze opgesteld door gespecialiseerde juristen. Deze zijn vaak ook zo opgezet, dat er flink wat financieel gewin te halen is als de andere partij zich niet aan de afspraken houdt. Indien u de rubriek Geld al uitgebreid gelezen heeft, dan zal het u duidelijk zijn dat bij de altijd heersende schaarste aan geld, er een hele tak van industrie is kunnen ontstaan, dat dagelijks miljarden laat rondpompen op basis van de bestaande schaarste.
Omdat Eco Electronics een interactie nastreeft met klanten en leveranciers op basis van wederzijds respect en streven naar duurzaamheid, zijn er geen uitgebreide leveringsvoorwaarden. Wat Eco Electronics nastreeft is dat onderlinge afspraken en overeenkomsten worden nagekomen.

Kort samengevat:
Betalingen worden tijdig voldaan zoals is overeen gekomen.
Reparaties worden bij gereedmelding z.s.m. opgehaald en voldaan.
Is men niet tevreden met de levering of reparatie, wordt dit in onderling overleg en met respect voor elkaar opgelost.