Inzameling van apparatuur:

Naast het aanbod aan apparatuur van elektronica en computerwinkels bestaat er ook de mogelijkheid voor consumenten om apparatuur in te leveren bij de winkel van Eco Electronics. Dit kan geheel kosteloos. U heeft immers al bij de aanschaf verwijderings  bijdrage betaald

Mocht u nog beschikken over overbodige apparatuur wat nog vrij nieuw is, of kwalitafief in uitstekende staat, dan zijn wij bereid een overname bedrag te betalen. Hiervoor maken we gebruik van een inkoopverklaring. Hierop worden uw persoonlijke gegevens vastgelegd, vergezeld van een copie legitimatiebewijs.
De reden hiervoor is 2-ledig:


1) Wij kunnen er niet blindelings van uitgaan dat de afkomst altijd eerlijk is, en dat het dus geen gestolen goed betreft. Mochten er vragen komen over de herkomst dan blijft de verkoper altijd aanspreekbaar.

2) Voor onze financiële administratie is het noodzakelijk onderscheid te maken in btw inkoop producten, en de zogenaamde marge (gebruikte) producten. Voor dit laatste geldt: 0% btw tarief

Naast de ingezamelde apparatuur van particulieren, komen er ook apparaten binnen van winkels in consumentenelektronica. Deze worden na een selectie en eventuele reparatie, geschikt gemaakt voor hergebruikt. Soms worden er alleen onderdelen hergebruikt. Wat niet geschikt is voor hergebruik, wordt afgevoerd bij het gemeentelijk wegbrengstation. Hier is voor bedrijven een speciaal loket voor detailhandel.

 


                                  Een bekend straatbeeld.

Lever uw apparaat in bij Eco Electronics.
Met name beeldbuistoestellen worden door de run op platte tv's momenteel in grote getale op straat gezet. Beeldbuizen van tv's en crt monitoren bevatten zware metalen en andere schadelijke stoffen.
Zoals op deze foto is te zien, worden ze vaak door vandalen onwetend vernield, waardoor de gezondheid in gevaar komt. Velen weten dit niet. Ook ontbreekt bij gemeentelijke ambtenaren dit inzicht, en blijft het soms weken liggen, en is het leed al geleden.