Recycling

Heeft u enig idee hoeveel er in Nederland wordt weggegooid aan elektronische apparaten? Per jaar gaat het om meer dan acht miljoen apparaten. In totaal is dat ruim 100 miljoen kilo afval. Een kwart hiervan bestaat uit bruingoed (televisies, computers, hifi-apparatuur). De Nederlandse overheid stimuleert met het 'Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur' het gescheiden inzamelen van elektrische apparaten. We kennen allemaal de verwijderingsbijdrage die betaald wordt bij de aanschaf van bijvoorbeeld een televisietoestel. Dit geld komt in een fonds waarmee de inzameling en de milieu verantwoorde verwerking van het afval wordt bekostigd. Een enorme stap vooruit als je bedenkt dat nog geen 10 jaar geleden veel apparatuur in afvalverbrandingsovens, of op een vuilnisstort terecht kwam. De uitvoerende instantie voor inzameling en recycling is in Nederland in handen van Wecycle (voorheen stichting NVMP). Kijk voor meer informatie op de website van Wecycle
Deze stichting beheert de verwijderingsbijdrage die die u als consument betaald als u een apparaat of onderdeel aanschaft zoals een batterij of spaarlamp.

 

                 Inzamel depot consumentenelektronica


Toch is er iets buitengewoon merkwaardigs aan de hand. Om diverse redenen komen deze apparaten bij afvalverwerkingsbedrijven terecht terwijl deze de technische levensduur verre van bereikt hebben. De oorzaak is uiteenlopend. Het streven naar nieuwe technologieën bij de consument, en het verdwijnen van de traditionele reparatiebedrijven. Dit laatste wordt mede weer veroorzaakt door de grote prijsdalingen van consumenten elektronica als gevolg van goedkope productie in het verre oosten. Zoals u op de website van de Wecycle kunt lezen, is het recyclen van apparaten puur gericht op het hergebruik van materialen en grondstoffen. Er is echter bij een deel van de ingezamelde apparatuur in het geheel geen sprake van het bereiken van de technische levensduur. Met name omdat door grootschaligheid er nauwelijks geen mogelijk meer is om apparaten voor een betaalbare prijs te repareren worden onnodig veel apparaten gerecycled door de afvalverwerkingsbedrijven.

Eco Electronics is van mening dat veel apparaten onnodig worden gerecycled middels demontage en hergebruik van grondstoffen. Vaak komt het voor dat apparaten geen defect vertonen, of met geringe kosten en arbeid gereed kunnen worden gemaakt voor hergebruik.
Helaas leert de praktijk dat detailhandel slechts moeizaam apparatuur ter beschikking stellen voor hergebruik. Ook is het Eco Electronics tot op heden niet gelukt om met stichting Wecycle tot een regeling te komen apparatuur te hergebruiken.


Zoals u in het bovenstaande kunt lezen is de inzameling van elektrische apparaten in Nederland uitstekend geregeld.
Hoe anders is de situatie in derde wereld landen.
Grote elektronica en computer fabrikanten maken zich al jaren schuldig aan het dumpen van apparatuur in derde wereld landen. Vaak gaat het onder het mom van schenkingen van bijvoorbeeld computers. Deze apparatuur is volgens onze westerse maatstaven verouderd. Daarnaast blijkt ook een beperkt percentage maar technisch te functioneren. Wat we vervolgens zien is dat deze apparatuur in het milieu terecht komt. In de onderstaande videoopname is te zien dat er naast grote milieuschade door onwetendheid ook bij lokale bevolking gezondheidsschade ontstaat. Op internet zijn veel video's te vinden hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Bekijk het onderstaande opname eens uit Ghana. Deze praktijken doen zich voor als gevolg van maximaal winstbejag bij grote multinationals.

 

                   Verbranding elektronica in Ghana